Στον δρόμο της προβολής και της ανάπτυξης.

Προς: Τα Σωματεία της Ε.Σ.ΠΕ.Π.     Αγαπητοί Συνεργάτες,        Το Δ.Σ. της ΕΣΠΕΠ, δίνοντας τεράστια σημασία στον αναπτυξιακό σχεδιασμό της Ένωσης, προχώρησε σε κωδικοποίηση των δράσεων που πρέπει να πραγματοποιηθούν για την …

Read More