Ανάληψη Διοργανώσεων Street Volley

Στα πλαίσια προβολής και ανάπτυξης του Βόλεϊ στην Πελοπόννησο για το 2018, προτίθεται, σε συνεργασία με τα σωματεία να συνδιοργανώσει αγώνες Street-Volley, για τις περιόδους από 1/3/2018 έως 3/6/2018 και από 1/9/2018 έως 30/11/2018, σε Δήμους της Περιφέρειας ευθύνης της. Για την κατάρτιση του προγράμματος των παραπάνω διοργανώσεων από την Ένωση, παρακαλούνται τα σωματεία που επιθυμούν να αναλάβουν μια εκ των διοργανώσεων, να το δηλώσουν στην ΕΣΠΕΠ μέχρι τη Δευτέρα 12/2/2018, προτείνοντας ημερομηνία διεξαγωγής και υπεύθυνο επικοινωνίας με το σωματείο.  

Read More