Πειθαρχική Επιτροπή

Η σύνθεση της Πειθαρχικής Επιτροπής είναι:

Πρόεδρος:   ΤΡΟΥΓΚΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Γραμματέας:   ΑΛΑΤΖΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΜΕΛΟΣ:   ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,

ΜΕΛΟΣ:   ΞΥΓΚΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΜΕΛΟΣ:    ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ.