Επιτροπή Beach Volley

Η Επιτροπή BEACH VOLLEY της ΕΣΠΕΠ είναι:

   Πρόεδρος: ΜΑΚΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

Γραμματέας: ΜΑΚΑΡΩΝΗ ΕΙΡΗΝΗ

Μέλη: ΚΟΥΤΡΑΚΗΣ Κ. – ΛΕΓΑΤΟΣ Π. – ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ Ι. –  ΡΗΓΑΚΟΣ Ι. – ΡΑΜΜΟΥ Φ.