Επιτροπή Διαιτησίας

Η Επιτροπή Διαιτησίας της Ένωσης απαρτίζεται από τους μη εν’ ενεργεία Διαιτητές:

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ,

ΔΗΜΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΟ,

ΣΑΡΑΒΕΛΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ.