Επικοινωνία

Γραφεία :  ΑΝΤ. ΠΕΠΑΝΟΣ Κλειστό Κολυμβητήριο

Πατρών-Κλάους 91-93
T.Κ. 26335 ΠΑΤΡΑ
Τηλ.: 2610 270099 Fax: 2610 271245

email: espep2010@gmail.com

site: www.espep.com & www.espep.gr