Δ’ ΟΜΙΛΟΥ / 1Ος ΥΠΟΟΜΙΛΟΣ Κ-18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2023-2024

1Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ Δ' ΟΜΙΛΟΥ / 1ΟΣ ΥΠΟΟΜΙΛΟΣ Κ-18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2023-2024
13-01-2024
Γ.Σ.Μ. ΛΥΚΑΙΑ
Α.Ε. ΦΑΡΙΔΟΣ
13-01-2024
ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ Γ.Σ.
ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ Γ.Σ.-2
2Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ Δ' ΟΜΙΛΟΥ / 1ΟΣ ΥΠΟΟΜΙΛΟΣ Κ-18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2023-2024
27-01-2024
Α.Ε. ΦΑΡΙΔΟΣ
ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ Γ.Σ.-2
27-01-2024
Γ.Σ.Μ. ΛΥΚΑΙΑ
ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ Γ.Σ.
3Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ Δ' ΟΜΙΛΟΥ / 1ΟΣ ΥΠΟΟΜΙΛΟΣ Κ-18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2023-2024
03-02-2024
ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ Γ.Σ.-2
Γ.Σ.Μ. ΛΥΚΑΙΑ
03-02-2024
ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ Γ.Σ.
Α.Ε. ΦΑΡΙΔΟΣ
4Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ Δ' ΟΜΙΛΟΥ / 1ΟΣ ΥΠΟΟΜΙΛΟΣ Κ-18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2023-2024
19-02-2024
Α.Ε. ΦΑΡΙΔΟΣ
Γ.Σ.Μ. ΛΥΚΑΙΑ
19-02-2024
ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ Γ.Σ.-2
ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ Γ.Σ.
5Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ Δ' ΟΜΙΛΟΥ / 1ΟΣ ΥΠΟΟΜΙΛΟΣ Κ-18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2023-2024
02-03-2024
ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ Γ.Σ.-2
Α.Ε. ΦΑΡΙΔΟΣ
02-03-2024
ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ Γ.Σ.
Γ.Σ.Μ. ΛΥΚΑΙΑ
6Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ Δ' ΟΜΙΛΟΥ / 1ΟΣ ΥΠΟΟΜΙΛΟΣ Κ-18 ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2023-2024
09-03-2024
Γ.Σ.Μ. ΛΥΚΑΙΑ
ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ Γ.Σ.-2
09-03-2024
Α.Ε. ΦΑΡΙΔΟΣ
ΣΠΑΡΤΙΑΤΙΚΟΣ Γ.Σ.