Α’ ΟΜΙΛΟΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2023-2024

1Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ Α' ΟΜΙΛΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2023-2024
26-11-2023
Α.Ε.Π ΟΛΥΜΠΙΑΣ
Γ.Σ. ΑΘΛΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
26-11-2023
Γ.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ
Φ.Ο.Ν. ΟΜΟΝΟΙΑ
26-11-2023
Α.Ο.Φ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Ε.Α.Π.
2Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ Α' ΟΜΙΛΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2023-2024
03-12-2023
Γ.Σ. ΑΘΛΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
Ε.Α.Π.
03-12-2023
Φ.Ο.Ν. ΟΜΟΝΟΙΑ
-1:1
Α.Ο.Φ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
03-12-2023
Α.Ε.Π ΟΛΥΜΠΙΑΣ
Γ.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ
3Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ Α' ΟΜΙΛΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2023-2024
10-12-2023
Γ.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ
Γ.Σ. ΑΘΛΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
10-12-2023
Α.Ο.Φ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Α.Ε.Π ΟΛΥΜΠΙΑΣ
10-12-2023
Ε.Α.Π.
Φ.Ο.Ν. ΟΜΟΝΟΙΑ
4Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ Α' ΟΜΙΛΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2023-2024
17-12-2023
Γ.Σ. ΑΘΛΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
Φ.Ο.Ν. ΟΜΟΝΟΙΑ
17-12-2023
Α.Ε.Π ΟΛΥΜΠΙΑΣ
Ε.Α.Π.
17-12-2023
Γ.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ
Α.Ο.Φ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
5Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ Α' ΟΜΙΛΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2023-2024
14-01-2024
Α.Ο.Φ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Γ.Σ. ΑΘΛΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
14-01-2024
Ε.Α.Π.
Γ.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ
14-01-2024
Φ.Ο.Ν. ΟΜΟΝΟΙΑ
1:-1
Α.Ε.Π ΟΛΥΜΠΙΑΣ
6Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ Α' ΟΜΙΛΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2023-2024
21-01-2024
Γ.Σ. ΑΘΛΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
Α.Ε.Π ΟΛΥΜΠΙΑΣ
21-01-2024
Φ.Ο.Ν. ΟΜΟΝΟΙΑ
Γ.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ
21-01-2024
Ε.Α.Π.
Α.Ο.Φ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
7Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ Α' ΟΜΙΛΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2023-2024
28-01-2024
Ε.Α.Π.
Γ.Σ. ΑΘΛΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
28-01-2024
Α.Ο.Φ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Φ.Ο.Ν. ΟΜΟΝΟΙΑ
28-01-2024
Γ.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ
Α.Ε.Π ΟΛΥΜΠΙΑΣ
8Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ Α' ΟΜΙΛΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2023-2024
11-02-2024
Γ.Σ. ΑΘΛΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
Γ.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ
11-02-2024
Α.Ε.Π ΟΛΥΜΠΙΑΣ
Α.Ο.Φ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
11-02-2024
Φ.Ο.Ν. ΟΜΟΝΟΙΑ
Ε.Α.Π.
9Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ Α' ΟΜΙΛΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2023-2024
18-02-2024
Φ.Ο.Ν. ΟΜΟΝΟΙΑ
-1:1
Γ.Σ. ΑΘΛΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
18-02-2024
Ε.Α.Π.
Α.Ε.Π ΟΛΥΜΠΙΑΣ
18-02-2024
Α.Ο.Φ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
Γ.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ
10Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ Α' ΟΜΙΛΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ 2023-2024
25-02-2024
Γ.Σ. ΑΘΛΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
Α.Ο.Φ. ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
25-02-2024
Γ.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ
Ε.Α.Π.
25-02-2024
Α.Ε.Π ΟΛΥΜΠΙΑΣ
Φ.Ο.Ν. ΟΜΟΝΟΙΑ